Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  19 af 72
   Λ   >>   <   > 

Sigvald blev radioamatør på et tidspunkt med mørke fremtids­udsigter. De dystre spå­domme i denne leder blev alle til virke­lighed. Amatør­radio blev under den tyske besæt­telse forbudt og for­buddet blev hånd­hævet ved at radio­senderne blev depo­neret hos poli­tiet.
Besættelsen kom tydeligvis ikke som nogen over­raskelse. Skribenten har her mod til at skrive, at amatør­erne kan gavne ved at videre­sende med­del­elser under et angreb, men advarer samtidig om, at det er med livet som indsats.