Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  23 af 72
   Λ   >>   <   > 

I 1941 blev Sigvald valgt til næstformand i Svendborg-afdelingen af EDR.
Samme sommer blev der igen afholdt kredsmøde for Fynskredsen i Svendborg, denne gang som en Weekendtur pr. Cykle. Se her programmet i OZ, side 129 (nederst), side 130. Læs her her referatet af weekendens aktiviteter. "Teltlejren var paa Grund af Regnvejr blevet opgivet, men i stedet stillede 3H og 7U Sovepladser til Raadighed" (for de over 30 deltagere!).