Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  27 af 72
   Λ   >>   <   > 


Jeg har ikke diagrammet over Sigvalds sender, så jeg kan ikke sige så meget om den. Dog husker jeg at udgangs­trinet blev drevet af 50 watts sende­pentoder af typen RL12P50, som det her viste rør.
Meget af Sigvalds grej købte han på auktion over udstyr kon­fiskeret fra tyskerne - derfor står der Wehrmacht Eigentum eller Kriegs­marine på en del af det.
Iøvrigt brugte jeg et RL12P50 i prøvetiden på mit første job, som var på Optisk Labora­torium i 1973: Jeg byggede en stabi­liseret strøm­forsyning til en HeNe-laser vha. en inte­greret opera­tions­forstærker (noget ret så nyt på det tidspunkt) og så dette gamle sender­rør. Det sikrede mig fast ansættelse!