Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  33 af 72
   Λ   >>   <   > 


Knuds antennemaster set fra toppen af Herlev Hospital i 2004.

Knud ved sit kortbølgeanlæg i 2008.
En anden erindring jeg har fra denne tid, begyndelsen af 1950'erne, var at vi hver søndag morgen klokken 8 snakkede med onkel Knud på 80 meter. Knud havde kaldesignalet OZ8WA og boede i Københavnsområdet, fra 1954 i Herlev. Knud dyrkede kammeratskabet som radioamatør i mange år indtil kort før sin død i 2010.