Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  51 af 72
   Λ   >>   <   > 

I 1956 sluttede Sigvald som senderamatør. Som det fremgår af denne stil, som jeg skrev godt et år senere, blæste hans antenne­master ned i en efter­års­storm, og de blev aldrig gen­etableret.
En med­virkende årsag til at han ikke kom i luften igen, var at hans sender stod til at skulle moder­niseres pga. øgede krav til renheden af signalet - amatør­sendere måtte ikke for­styrre fjern­syns­mod­tagningen, der begyndte at brede sig i disse år.
Måske netop pga. fjernsynets fremkomst, tog Sigvalds arbejde mere og mere af hans tid, det arbejde som oprindelig havde været hans hobby. Han havde ikke længere overskud til at gøre så meget ved amatør­radioen.
Det er et mønster, som jeg ikke har gentaget - jeg har aldrig rigtigt ladet mit arbejde stå i vejen for min interesse for friluftsliv.