Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  53 af 72
   Λ   >>   <   > De fleste rævejagter som Sigvald deltog i, afholdtes med jævne mellemrum i lokal­området for EDRs Svendborg-afdeling, hvorimod Den Store Fynske Rævejagt var en stor årlig begiven­hed, der dækkede et større geogra­fisk område. I 1947 var Sigvald bedste mand på dag­jagten, og det blev belønnet med en sølv­plaquette. Dem blev det til mange af i årene omkring 1950, men han fik aldrig lavet nogen "trofæ­tavle" til dem.