Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  59 af 72
   Λ   >>   <   > 


Jørgen Louis Hansen
EDR-klubben i Svendborg havde et mødelokale i Hulgade 11 (nedrevet sidst i 1950'erne). Her serie­frem­stil­lede de ræve­modtagere, der i kon­struk­tion lignede Sigvalds. På bil­ledet herover ses "Fessor" (Egon Buur) i færd med at lodde antenne­tråde i ramme­antennen. Til højre ses Fessor pejle ræven på Store Syd­jyske Ræve­jagt i 1957.

Jørgen Louis Hansen