Λ 
 < 
 > 
18
af
121
Sejlerminder 1974
© FJ 1/6-1974
Lørdag den 1. juni er det pinse, og jeg er igen i Svendborg. Jeg har mor og moster Dede med på en skovtur i Margrethelund. Resten af pinsen tager jeg ud at sejle i Puk.
Sejlerminder 1974
© FJ 1/6-1974