Λ 
 < 
 > 
4
af
121
Sejlerminder 1974
© FJ 11/4-1974
I april bliver det forår i Strandhuse. Der bliver rammet fortøjningspæle ned til erstatning for de som pæleormene har gjort det af med.
På billedet ses Christian Mikkelsen kaldet Mik, Hans Jørgen Madsen og John Madsen.