Λ 
 < 
 > 
73
af
121
Sejlerminder 1974
© FJ 23/6-1974
Udsigt fra skrænten mod Skarø, Drejø og Ærø.