Λ 
 < 
 > 
85
af
121
Sejlerminder 1974
© FJ 29/6-1974
Lørdag den 29. juni besøger jeg Hans og Maja i deres nyerhvervede hus i Vinding ved Vejle.
Sejlerminder 1974
© FJ 29/6-1974
Mens Maja passer lille Erik tager Hans og jeg om søndagen ud at sejle med Johnny.