Λ 
 < 
 > 
89
af
121
Strandhuse søndag den 18. august.
Efter en fantastisk vandre­ferie i Grøn­land er jeg igen på besøg i Svend­borg og skal ud at sejle.
Sejlerminder 1974
© FJ 18/8-1974
Sejlerminder 1974
© FJ 18/8-1974