Krøniken Sejlerminder
teaser venstre

Sejlerminder

Et liv med oplevelser på vandet

Sejladserne i det Sydfynske Øhav med min lille sejlbåd Puk fylder en del i disse album, men her skal også beskrives min barndoms ture i motorbåd og skydepram, ture i Juniorbåd på Øresund, kajakture i Grønland, Sverige og Øhavet, sejlads med vikingeskib på Roskilde Fjord og i Øhavet, en ferie i en lejet sejlbåd på Kattegat, samt en ferie i optimistjolle i Øhavet.
Mine forældres sejlture i 1930'erne er beskrevet i Lystsejlads og ferie.
Sejlture med børn er beskrevet i Børn under åben himmel › Sejlads.
Mine senere sejladser på Isefjorden er beskrevet i Holbækegnen › Isefjorden.
Lidt om fotografierne i denne serie:
I 1970'erne fotograferede jeg særdeles meget, både med sort/hvid film og farvelysbilleder. Lysbillederne blev især taget med henblik på fremvisning på lysbilledaftener, de sort/hvide til mere private album, til fremlæggelse på sofabordet. Jeg holdt af sort/hvid for den grafiske enkelthed, men også fordi jeg i mørkekammeret kunne bestemme udsnit, størrelse, lys og kontrast på papirbillederne. Lysbillederne kostede mange penge, uanset om de blev brugt eller ej, hvorimod de sort/hvide film var billige, kun forstørrelserne kostede dyrt, hvorfor jeg tog en overflødighed af sort/hvide billeder - næsten som nutidens digitalbilleder. Mørkekammerarbejdet var dog så tidsrøvende, at mange album aldrig blev til noget - før nu, hvor jeg har mere tid, og albummene er blevet elektroniske.
Opdateret marts 2023
teaser højre
Min barndoms første bådture i Det Sydfynske Øhav, mit køb som 15-årig af en lille sejlbåd, samt de første års sejladser med den. I disse år holder jeg for alvor ferie i min båd og gør naturstudier på strandene i Det Sydfynske Øhav. Desuden en lille afstikker til Bagsværd Sø. Et album domineret af naturbilleder fra ferieture rundt omkring i det Sydfynske Øhav.
Forårsklargøring i Lyngby og Svendborg, samt sejlture i det Sydfynske Øhav med en masse skøn natur. Naturoplevelse med Puk i Det Sydfynske Øhav, samt en brat afsluttende sejlerferie i en lejet båd. Igen et år med dagsture og ferieture i Puk i det Sydfynske Øhav - og som noget nyt: en ferietur til Als Sund.
Natur og havne oplevet med Puk på Svendborg Sund og Skarø, samt sejlture i en Måge i Lillebælt og på Vejle Fjord. Natur og havnemiljø oplevet på sejladser med Puk i Øhavet: Svend­borg, Svend­borg Sund, Birk­holm, Bred­holm, Halmø, Ristinge og Ristinge Nor. En meget kort sæson, kun med forårsklargøring og en sejlferie til Svelmø og Avernakø.
Jeg sejler som gast på kapsejladsen Fyn Rundt og tager på sejlferie i Øhavet med en veninde. Ture i havkajak og motorbåd ved Qaanaaq i Nord­grøn­land, samt ture i Øhavet med sejlbåd og kajak. Ture på Svendborg Sund og rundt i Øhavet i kajak og sejlbåd.
...
© Copyright: Fotografier og tekst er beregnet til at blive set på denne hjemmeside og må ikke uden tilladelse anvendes i anden sammenhæng.
© Copyright: Photographs and texts are intended to be viewed on this website and should not be used in any other context without permission.