Λ 
 < 
 > 
34
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 25/3-1958
Tante Kis forrest ved skikonkurrencen.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 25/3-1958
En tante har nedlagt et barn.
Den 25. marts var der skikonkurrence, dvs. det handlede nok så meget om hvem der kunne præstere den mest fantasi­fulde udklæd­ning - selv jule­manden var repræ­sen­teret. Tanterne opførte sig totalt pjanket, som de unge piger de jo var, de fleste af dem. Om morgenen kunne jeg ikke finde mine lyse vind­bukser - det viste sig at en af tanterne havde hugget dem til sin udklæd­ning. Desværre revnede de, så hun måtte sy dem sammen igen!