Skandinavien Skåne Forårsvandring Osby-Sölvesborg 2015

Forårsvandring Osby-Sölvesborg 2015

Telt- og sheltertur på Skåneleden, 16. - 22. april

En uge alene i vild­marken. Nå ja, vildmark er så meget sagt, men jeg oplevede her et meget smukt, skovrigt kultur­landskab. Turen omfattede Kust till kustleden, etaperne 7 - 1. Ruten var sandt at sige ikke overrendt - faktisk mødte jeg ikke én eneste vandrer, kun nogle få lokale, der var ude at spadsere. Her ses et kort over vandre­ruten. Ruten gået en måned senere, se Liljas äventyr.
Jeg har i mange år haft lyst til at vandre hele Skåne­leden kust till kust, og det er da også blevet til adskillige delstræk­ninger, så jeg efter­hånden kun mangler lidt. Det har dog lagt en dæmper på min begejstring, at der er så mange gran­træer, men faktisk var gran­skovene over­raskende smukke, slet ikke som danske gran­plantager, men med store træer og lysende grønne, mosklædte klippe­blokke i skovbunden. Jeg kom også gennem store bøgeskove, der her inden løvspring frem­trådte vidunderligt lyse. Undervejs så jeg mange kultur­minder, både græsnings­overdrev, torp, sten­diger, sten­broer, tjære­render og industrier med inter­essante maskiner.
Efter en togrejse starter turen med en kunst- og arkitektur­vandring i Osby og videre ad Skåne­ledens stier gennem bland- og granskove. Undervejs opleves inter­essante kultur­minder i form af gamle torp, broer, vand­møller og fabrikker. Efter 9 kilo­meters vandring over­natning i telt midt ude i den store skov. En vandring fra Sissas stuga til Trollabackarna, 10 km. Mest gennem skov, men med mange kulturminder i form af gamle huse, overdrev, stendiger og broer.
Vandring 18 km fra Trolla­backarna til Vesslarp gennem både veritabel bjergskov, blandskove og åbne marker. Undervejs beses et land- og skov­brugs­museum. Overnatning i shelter ved den brusende Tomma­bodaån. Vandring 15 km fra Tommabodaån gennem gran- og fyrreskov, over Felån på en gammel stenbro, gennem den faldne og fredede natur­skov Nyte­boda­skogen, forbi husruiner og gamle træhuse, gennem bøge­skov og forbi et shelter ved søen Immeln til telt­over­natning i granskov ved Norra Skär­sjön.
Vandring 11 km gennem smukke nåle- og løvskove med mange små og store søer, fra Norra Skärsjön til Bökestad shelter ved sydenden af søen Raslången. Vandring 19 km gennem vildmarken ved søen Raslången til den brusende Holjeås dalgang med åbne marker og ruinerne af et vandkraftværk. Derefter op og ned gennem Ryssbergets bøgeskove med overnatning i telt i højden ved Axeltorp.
Vandring 19 km ad Ryssbergets bøgeskove og strande til Sölvesborg, samt togrejsen hjem.
© Copyright: Fotografier og tekst er beregnet til at blive set på denne hjemmeside og må ikke uden tilladelse anvendes i anden sammenhæng.
© Copyright: Photographs and texts are intended to be viewed on this website and should not be used in any other context without permission.