Λ 
 < 
 > 
10
af
26
© Finn J
Her er enormt hyggeligt. Kulden indendøre gør turen til en modeopvisning i lækre sweatre. Om aftenen fejrer vi Bamses fødselsdag med bl.a. Jans­sons fristelser. (Jeg har desværre ingen billeder derfra, kunne ikke foto­grafere i foto­gen­belys­ningen - manglede en blitz.)