Λ 
 < 
 > 
12
af
26
© Finn J
Palle. På bordet ses en af NFAs legendariske overskårne eddikedunke. Til højre et hjørne af bilæggerovnen med indfyring i rummet ved siden af.