Λ 
 < 
 > 
33
af
41
© Finn J
Birte læser, og når hun kigger op fra bogen kan hun nyde den flotteste udsigt til stejle fjeldsider på kløftens modsatte side.
© Finn J