Λ 
 < 
 > 
12
af
18
© Finn J
© Finn J
Vi møder et væsen fra det ydre rum. Ja, det skulle man tro, men det er en træbuk, nærmere bestemt en blankplettet tandbuk, Rhagium mordax.