Λ 
 < 
 > 
15
af
38
Vattenriket
© Robert Greenhalf, 1992
Siden romantikkens dage har storken været lovprist i litteratur og malerkunst; men i Danmark har landbrugets afvanding fjernet de fleste af dens levesteder.
Vattenriket
© Johannes Larsen, 1956