Λ 
 < 
 > 
22
af
38
Vattenriket
© Finn J
Vattenriket
© Finn J
Næste stop er Yngsjöstrand, hvor vi finder en lun krog til kaffen. Udsigten rækker over Hanöbukten til klippekysten ved forbjerget Stenshuvud.