Λ 
 < 
 > 
3
af
38
Vattenriket
© Finn J
Brug scrollbaren › › ›
Ved Pulken er 6000 traner forsamlet, ifølge sidste tælling. Et imponerende skue! Men hvad der optager os nok så meget, er de to storke, der spankulerer rundt sumpen i forgrunden.