Finn-J.dk

 Skandinavien 

 Sydsverige 

Skåne i
september
2019

Side 70
af 73Mod sydøst kan vi se ud over Verkaå-dalen mod Stenshuvud og Østersøen.