Λ 
 < 
 > 
31
af
90
© Finn J 1993
© Finn J 1993
Vi ligger for anker i Bramsnæs Vig og sover under et bomtelt. Maja er ikke så stor - hun ligger på tværs i agterenden af cockpittet.