Danmark Holbękegnen Kajak-strandvandring
 
I denne serie vises billeder fra den smukke Isefjordskyst mellem Dejligheden og Vellerup Vig. Billederne er taget den 2.april 2004 på en kajaktur med start i Ejby havn. Da jeg på turen var mere i land end til søs, var det at jeg fandt på titlen kajak-strandvandring.

Kort

Ovenstående kort kan ses på en opslagstavle på Ejby havn.

Gård

Ved vejen ned til havnen ligger denne gård.Udsigt oven for havnen


Derfra er der en vid udsigt over Isefjorden med Bramsnæs og Eriksholm Skov. Men havnen er svær at få øje på, den ligger neden for en høj skrænt.


Nu kan man se havnen - den er ganske lille, og meget hyggelig.Fra vejen kan man se hen over tagene på husene ved havnen.

Hvordan mon havnen ser ud ovre fra Bramsnæs?

Sådan ser Ejby Havn ud set ovre fra Bramsnæs. (Billede taget 12. december 2005).Her i starten af april står de fleste både stadig på land, men svanen er blevet søsat. Faktisk er det kun kort tid siden at Isefjorden var islagt.Jeg sætter kursen nordover fra havnen, og går lidt efter i land på denne stenede strand. Der er en stiv og iskold østlig vind og derfor et kraftigt lavvande, men i læ af skrænterne er der lunt og rart.Strandskrænten er opdelt i terrasser, der er frembragt af de græssende dyr.

Stikkelsgærgopler

Ude i det lave vand er der store mængder af små stikkelsbærgopler. De er kuglerunde, glasklare og meget nuttede, med metalskinnende ribber og to svajende tentakler. Men i virkeligheden er de farlige rovdyr, der æder en masse fiskeyngel.

StikkelsgærgoplerKajakVellerup Vig

Nu har jeg nået Vellerup Vig og kajakken er igen trukket på land. Herfra går turen igen sydover.

Sommerhuse

På den modsatte kyst står der sommerhuse fra før byggeregulativernes tid.

Blæsten går frisk over vigen og sender småbølger ind over det lave vand.


SmåbølgerBlåmuslinger

På stranden er der skyllet en mængde døde blåmuslinger op.

Strandsnegle

Strandsneglene her er til gengæld spil-levende: Når de ved næste højvande bliver vanddækkede igen, begynder de påny at krybe omkring.

Rurer og muslinger

Stenen her er helt dækket af rurer og blåmuslinger.

Rurer på blåmusling

Rurerne er små krebsdyr, der når de er vanddækkede sidder og vifter med fangarmene.
  Færgen Holbæk-Orø


Færgen Hammer Bakke-Orø
 


Solglitter Pandekagestegning Det er frokosttid og jeg steger pandekager på det medbragte stormkøkken. Imens kan jeg se på det solglitrende vand, på færgen fra Holbæk der anløber Bybjerg på Orø, og på bilerne der kører ombord på kabelfærgen ved Hammer bakke.Strandsten med lav

Strandstenene her er dækket med gråt lav. Stenen der lige anes i baggrunden midt i billedet er dækket med især orange lav. Disse laver får deres næring både fra regnvand, fugle-ekskrementer og fra klippen de sidder på. Når stenene har så forskellig lavflora, skyldes det måske forskelle i mineralindhold.

doFugleklat og lav

Her ses en fugleklat på det grå lav. Til højre ses to arter orange lav, den ene art danner smukke rosetter med frugtlegemer, der er lidt mørkere end løvet.

Strand-orangelav

Her ses laverne i nærbillede. De sorte eller mørk-orange partier er frugtlegemer, der udsender sporer ligesom svampe. Faktisk er laver en slags svampe, der lever i et symbiotisk forhold med alger.Disse to sommerhuse, der ligger på hver sin side af af Ejby Ådal, har dog en unik beliggenhed. Ådalen er berømt for sine mange gøgeurter (orkidéer), men de har først sæson i maj måned.Vandet fra Ejby Å ses her løbe ud over en muslingebanke.Høje popler markerer indsejlingen til Bramsnæs Vig.Jeg har nået Ejby Havn igen.

Strandskaderne er kommet, så tror vi på at det er forår.
Jeg runder havnemolen og får et kig ned Bramsnæs Vig, med "Dejligheden" nede i bunden

Jeg beslutter mig for en tur ned i bunden af vigen og kommer forbi denne sælsomme bronzeskulptur.Ikke langt derfra ses et ligeså sælsomt naturfænomen: En undersøisk kilde, hvor det rene vand vælder opfra bunden.Nede ved Dejligheden går to mænd og graver sandorm.Der er også en krage, der finder nogle godbidder.Igen nogle sten, med en helt fantastisk frodig begroning. Så er turen slut, og jeg glider ind gennem havnehullet.Fra molen er der udsigt over stranden jeg netop her passeret.Bølgerne har efterladt serier af smukke mønstre.Så er det tid at få halet kajakken på land og komme hjem efter en dejlig dag i dejligt landskab.