Vi krydser over Bernstorffsgade til Tivoli.
Jul på land og i by - 15