Vi spiser i Promenaden.
Når det gælder rødvin, kan vi vælge mellem forskellige leverandører, men når det gælder øl er vi henvist til De Forende Bryggerier. Det kaldes et frit marked - skål!
Jul på land og i by - 16