Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 17 af 123
På vej ned mod Ristinge Havn støder vi på en hel stribe sarkastiske skilte, der er opsat i protest mod et forslag om at oprette Nationalpark Sydfynske Øhav. Som naturturist føler jeg mig virkelig ikke velkommen her.

Selvom nationalparker mest er varm luft, i modsætning til fredninger, er det åbenbart faldet nogen for brystet. Nu skulle man jo tro, at skiltemaleren er en venstrebonde, der har følt sin ret krænket - retten til at forurene og ødelægge naturen med støtte fra EUs skatteydere. Men det er noget så eksotisk som en krabbefisker og rejsejournalist, der ikke bryder sig om turister - læs her et interview.