Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 18 af 123Høstfesten i Ristinge Bylaug er den 16. februar - er det sent eller tidligt?


Skiltemaleren vil ikke risikere at vi går glip af nogen af hans sarkasmer.