Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 80 af 123


Oehlenschlägers bøg.

Ifølge langeland.dk var det her under denne 200 år gamle bøg at Oehlenschläger skrev nationalsangen "Der er et yndigt land". Det passer nok ikke, for træet (eller træerne, for det ligner jo en musebøg) har vel kun været en kvist i 1819. Men bortset fra disse detaljer havde han jo ret - det er et yndigt land.