Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 81 af 123
Det er sjældent at se rhododendron i danske skove.Stien gennem Stengade Sø er tydeligt markeret på kortet - knap så tydeligt i terrænet, men den er tør. Her har sandsynligvis engang været gravet tørv.