Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  1 af 72
   Λ   >>   <   > OZ november 1938

I 1938 blev Sigvald medlem af EDR, Experimenterende Danske Radioamatører, og senere samme år bestod han prøven og blev licenceret amatør med kaldesignalet OZ7U.
Radioamatørerne beskæftigede sig med bygning af radio­modtagere og -sendere, havde radio­forbindelse med andre amatører over hele verden, eksperi­menterede med radio­bølgers udbredelse og med nyt grej, tog på rævejagt (en terrænsport med pejleøvelser) og sommer­lejre, og dyrkede ellers et intensivt socialt liv. Dette fælles­skab betød kolossalt meget for radio­amatørerne og deres familier.