Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  2 af 72
   Λ   >>   <   > 


Kortbølgeamatørens Haandbog 1950
Før satelitterne baseredes langdistance radiokommunikation på at visse bølgelængder afbøjedes i ionosfæren og reflekteredes fra jordoverfladen. Bølgelængden var kortere end de tidligere anvendte til radio, deraf betegnelsen kortbølge. De senere tilkommende FM, TV, radar og mobilbølgelængder er endnu kortere og afbøjes ikke i ionosfæren.