Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  3 af 72
   Λ   >>   <   > 


Amatørerne byggede i vid udstrækning deres grej selv. Her ses et eksempel på en konstruktionsartikel i OZ 1938. Se her hele artiklen: side 112, side 113, og her en signaturforklaring fra Kortbølge Radio 1938.