Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  6 af 72
   Λ   >>   <   > 


QSL-kortene brugtes som bekræftelse på en QSO og indeholdt angivelse af kvaliteten af for­bindelsen, arten af det anvendte udstyr og somme­tider også personlige hilsener. Kortene blev enten sendt direkte med post­væsenet, eller som oftest via forening­ernes QSL-cen­traler. Kortet herover ser ud til at være en bekræft­else på Sigvalds første QSO - den 31. oktober 1938.
Sigvalds over­leverede samling af mod­tagne QSL-kort er på 270 styk, heraf 138 fra Danmark, 30 fra USA, 24 fra De Britiske Øer, 16 fra Holland, 12 fra USSR og 50 af blandet herkomst.

  Britisk QSL-kort dateret 8. november 1938.