Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  65 af 72
   Λ   >>   <   > 


Ved større rævejagter blev brugt kort i større måle­stok. Dette kort er i 1:40.000 og noget værre gnid­der­værk, for det inde­holder de samme detaljer som måle­bordsbladet.
Kortet er fuldt af mærker efter pejle­modtageren, så man kan se hvorfra Sigvald har pejlet. Åbenbart har han tit startet hjemme i sin egen have, for den er helt slidt væk. Men også Christians­møllen 100 meter derfra har været brugt. Måske var det en fordel at komme til vejrs (der var en udvendig "svale­gang" på møllen).
Jagten foregik på den måde, at efter den første pejling for man afsted ud i land­skabet, for at anden pejling ½ time senere kunne blive nogen­lunde vinkel­ret på den første - det gav mindst usik­kerhed på sted­bestem­melsen. Ved tredje udsendelse skulle man gerne befinde sig så tæt på ræven at man kunne finde ham til fods, men det var ikke altid det gik sådan.
Sigvald lærte mig noget om, hvor man skulle placere sig - f.eks. skulle man undgå at pejle i nærheden af tråd­hegn, de virkede som antenner, der gen­udstrå­lede signalet, og derfor for­styr­rede retnings­bestem­melsen.