Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  17 af 80
   Λ   >>   <   > 

Sammenlignet med radio­pro­grammet fra 1925 er der i 1931 sket betydelige udvidelser.
Radio-Programmet 1931