Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker

7. Sigvalds arbejde som radiotekniker

Det er beskedent hvad jeg har af personligt materiale om min fars arbejde som radio­tekniker. Dette kapitel er derfor mere alment præget, med en gennem­gang af den radio­tekniske udvikling han oplevede i løbet af sit arbejds­liv. Også den instrument­park som han havde på sit værksted, vil vi kigge lidt nærmere på.
I 1920'erne stod Sigvald i lære og fik arbejde som gørtler, hvilket der er fortalt om i kapitel 5. Han begyndte imidlertid at interessere sig for radio­teknik og byggede på hobby­basis sine egne radio­modtagere, snart med salg for øje. Set med vore dages øjne er det svært at fores­tille sig, at det kunne betale sig at lave tingene selv, men det kunne det i høj grad, for selv kommer­cielt udstyr var dengang frem­stillet på nærmest hånd­værks­mæssig basis, og priserne var skyhøje.
Sigvald fortalte mig engang at radio­apparaterne i 1920'erne var kende­tegnet ved primitive konstruk­tioner og upålidelige komponenter, de var kort sagt af en meget ringe kvalitet sammen­lignet med det man fik i det næste årti.
Man oplevede i denne korte periode en meget hastig teknisk udvikling, fra noget der krævede teknisk snilde af brugeren, og frem til det man kunne kalde "plug and play" - ja, for denne udvikling af radioen minder i mangt og meget om den senere udvikling af computer­teknikken.
Mine forudsætninger for at beskrive den tekniske del af radioens udvikling bygger især på det Sigvald har lært mig. Jeg er godt nok uddannet som elektro­ingeniør, men radio­teknik har jeg ikke beskæftiget mig med siden mine drengeår.
Der er i dette kapitel oplyst mange priser på radio­udstyr - de skal sættes i relation til den tids lønninger: For eksempel tjente en faglært arbejder i 1930 cirka 1,50 kr i timen. (Kilde: Statistisk Aarbog 1931, side 126.)
En tak til min ven Peder Emil Olldag for at at have stillet et krystal­apparat og en samling tids­skrifter fra tyverne til rådighed for krønikeren.
Links og tastaturgenveje i billedserien: Næste side  >    Forrige side  <     Næste serie  >>     Indeks  Λ   
1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35 36 37 38 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 50 51 51 52 52 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 61 62 63 64 64 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 71 72 73 73 73 74 74 75 75 76 77 78 79 79 80
Links og tastaturgenveje i billedserien: Næste side  >    Forrige side  <     Næste serie  >>     Indeks  Λ