Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  22 af 80
   Λ   >>   <   > 


Sigvald Johannessen o. 1962
Dette diagram, som Sigvald tegnede lige ud af hovedet, viser hvordan en radio typisk har været bygget omkring 1930.
Diagrammet er dog lavet langt senere, det var et oplæg til en radio jeg byggede som ca. 16-årig, hvorfor også farvekoden for modstande skulle med. Den virkede udmærket, gav fuld højttalerstyrke med kun ét dobbeltrør. Der er ét trin højfrekvensforstærkning med tilbagekobling og ét trin lavfrekvensforstærkning. Strømforsyningen var lavet med moderne siliciumdioder, det var lidt snyd.