Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  31 af 80
   Λ   >>   <   > 


Ukendt fotograf, Dragør o. 1931
Jeg kan huske at Sigvald havde en gammel rejsegrammofon på sit værksted, som jeg legede med, når jeg besøgte ham som barn i 1950'erne. Måske den samme som på billedet herover.
Den havde ingen elektriske dele, kun fjederoptræk, og en lyddåse (pick-up), hvor grammofonstiften lagde an på en glimmermembran. Lyden blev forstærket med en tragt, som smart nok var indbygget i kassen. Dvs. forstærkning er ikke det rigtige ord: Der var tale om en impedanstilpasning, så energien i nålens bevægelse blev udnyttet maksimalt.

Hjemstavnsmuseet Abelines Gaard, FJ 2007