Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  36 af 80
   Λ   >>   <   > 


Postkort fra Sigvald til Ellen fra service-kurset i 1938, B&Os første.
Teksten lyder:
 Kære Ellen! Jeg er kommet godt herop efter et Par Fejlkøringer. Vi har været på Kursus hele Dagen til Frokost og skal bo paa Høj­skole­hjemmet i Holstebro 16 km fra Struer, men jeg kører jo med Egel frem og tilbage, saa det er jo ikke noget. Jeg kommer ikke hjem før Onsdag Formiddag, saa du ikke venter mig. Hilsen Sigvald
Omtalte W. M. Egel var en anden B&O-­for­handler i Svend­borg, der havde forret­ning i Gerrits­gade (foto FJ 1962). Sigvald havde et meget fint sam­arbejde med "kon­kur­renterne" på Sydfyn. Omkring 1960 aftaltes det at jeg skulle i lære hos Egels tekniker Jespersen (kaldet "Jesper"), og Jespers søn Lennart skulle i lære hos min far. Lennart kom faktisk i lære, men jeg sprang fra og gik i stedet i gymnasiet.


Store billeder fra service-kurser:
B&O Service-Kursus, Struer, 1938.
B&O Service-Kursus, Struer, 1939.
B&O Service-Kursus, Aarhus, 1940.
B&O's 4. Service-Kursus, København, 1941.
B&O's 5. Service-Kongres. København 1942.