Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  46 af 80
   Λ   >>   <   > 


FJ 1961
Sigvald eksperimenterede meget med antenner hjemme på sit eget hus på Porthusvej.
I kassen ligger et vaterpas med påmonteret kompas - så kunne Sigvald både kontrollere at antennemasten var lodret og at antennen pegede mod senderen.

FJ 1961