Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  8 af 80
   Λ   >>   <   > 


Radioposten 1927

Radioposten 1927
En ting der kan virke overraskende idag, er at mange stationære radioer i 20'erne og 30'erne var batteridrevne. Det skyldtes dels, at der var meget radiostøj på lysnettet - elektriske maskiner var ikke radiostøjdæmpede - dels at der ikke fandtes gode teknikker til at transformere lysnetspændingen til de spændinger et radioapparat krævede: Typisk 3 volts glødespænding og mindst 60 volts anodespænding.