Λ 
 < 
 > 
12
af
121
Sejlerminder 1974
© FJ 11/5-1974
Den 11. maj er Puk klar til at blive søsat. Den er puget over på en sko, og bådebygger John Madsen holder den, mens den bliver trukket ud til slæbestedet.
Sejlerminder 1974
© FJ 1974
Jeg har brugt det sidste af det japan-emalje, som min far engang købte til de radiomaster, som væltede i oktoberorkanen 1956.