Λ 
 < 
 > 
13
af
121
Sejlerminder 1974
© FJ 11/5-1974
Wiren, der trækker skoen over fedtlapperne, er ført ud til et spil på modsat side af bådeskuret.