Λ 
 < 
 > 
21
af
121
Sejlerminder 1974
© Søkortarkivet 1970
Pinsedag den 2. juni tager jeg ud på en tur med en enkelt overnatning i båden. Jeg sejler først i jævn sydlig vind til Vornæs, hvor jeg går en tur til Bækkehave. Derefter i frisk VSV og ophørende regn (varmfront) til Skarø mole.