Λ 
 < 
 > 
22
af
121
Sejlerminder 1974
© FJ 2/6-1974
Ved Vornæs var tidligere en bådebro; men nu må jeg ro i land i gummibåden. Motorbåden er en forhenværende toldkrydser, som er fast beliggende i Svendborg Lystbådehavn.