Λ 
 < 
 > 
15
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 17/2-1958
Stue 6 klædt ud på fastelavns mandag - dagen før havde vi riset tanterne op. Om aftenen var der tøndeslagning. For de små blev Henning kattekonge, for de store blev Bente kattedronning.
Per Jeppson stillet op til fotografering på hans 12-års fødselsdag den 3. marts. Selv fyldte jeg 12 den 23. marts. Når man havde fødselsdag, blev man ved morgenbordet udstyret med et flag, og man stod op på en stol, og der blev sunget fødselsdagssange.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 3/3-1958