Λ 
 < 
 > 
18
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© Poul 2/3-1958
Jesper, Per og Finn i gården.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 2/3-1958
Jesper, Per, Poul og Flemming. Jespers kommentar til dette billede var, at han lignede en der lige var faldet ned fra månen.