Λ 
 < 
 > 
20
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 5/3-1958
En overgang var der noget klikedannelse, med "bander" der lavede faner og bekrigede hinanden. Vi var nogle stykker, der ikke brød os om det og lavede vores egen bande, der var neutral - det står der på fanen. Men på den måde havde vi jo alligevel tilsluttet os bandeuvæsenet...
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 5/3-1958
Per, Flemming og Poul med fanen.